ES Griundtvig mokymosi partnerysčių projektas „Europos paveldas aktyviam pilietiškumui per tarpkultūrinį dialogą"

2008 - 2010 m. GRUNDTVIG mokymosi partnerysčių projektas Europos paveldas aktyviam pilietiškumui per tarpkultūrinį dialogą / European Heritage for an Active Citizenship Through Intercultural Dialogue (www.activeheritage.eu).

Projekto vaizdo archuvas: http://www.blip.tv/file/4119090/

Skaityti daugiau...

ES programos Kultūra 2000 projektas „Žaidžiant su istorija"

2006 m. ES programos Kultūra 2000 finansuotas projektas „Žaidžiant su istorija" (Playing with History, www.playingwithhistory.info). Projekte biblioteka dalyvavo kaip Italijos fondo Fondazione Pianura Bresciana partnerė.

Skaityti daugiau...

ES projektas „CALIMERA"

2003 - 2005 m. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, kartu su 48 partneriais iš 36 Europos šalių, kaip Lietuvos koordinatorius dalyvavo tarptautiniame projekte CALIMERA (www.calimera.org), kurį finansavo Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programa „Informacinės visuomenės technologijos". Šio projekto tikslas - inovatyvus informacijos technologijų taikymas kokybiškai prieigai prie kultūros paveldo vertybių vietiniuose Europos muziejuose, bibliotekose ir archyvuose.

Biblioteka-bendruomenės centras

1999 - 2002 metais biblioteka, kartu su Čekijos, Kroatijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Bulgarijos, Latvijos, Rusijos ir kitų šalių bibliotekomis dalyvavo tarptautinėje iniciatyvoje „Biblioteka – bendruomenės centras" ir Atviros Visuomenės Instituto Budapešte buvo pripažinta modeline biblioteka Vidurio ir Rytų Europos šalims.

Skaityti daugiau...