Projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“

Projekto tikslas prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą, stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus ir socialinę klasterystę keičiantis gerąją patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos.

Projekto uždaviniai:

1. Ugdyti įgūdžius ir plėtoti socialines klasterystės kompetencijas skatinant mokymąsi visą gyvenimą, prisidedant prie regioninės politikos įgyvendinimo.

2. Gerinti projekto partnerių institucijose valstybės gerovės politikos įgyvendinimo administracinius ir viešuosius gebėjimus.

3. Užtikrinti valstybės gerovės politikos įgyvendinime skaidrumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionų lygiu.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2015 m. rugsėjo 11 d. – 2017 m. balandžio 30 d.

Projekto vykdytojas: Lietuvos edukologijos universitetas

Projekto partneriai: Fleksibel utdanning Norge, Biržų rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Prienų rajono savivaldybė, Prienų globos namai, Druskininkų savivaldybė, Druskininkų Švietimo centras, Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Vilniaus Dizaino kolegija, VšĮ Gintarinė akademija, Lietuvos demokratiškumo ugdymo  kolegija.

Projektas finansuojamas: Pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas".

Detalesnė informacija: www.socialcluster.lt

Projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ (LT, EN, NO)

Projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ Startuoja sukurti virtualūs mokymai skirti viešajam sektoriui (LT, EN, NO)

Socialinė klasterystė ir viešasis sektorius – pristatyti pasiekti rezultatai

Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ viešinimo renginys – pasiekti rezultatai ir įgyvendinti tikslai (LT, EN, NO)

Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ partnerių atstovų vizitas Osle, Norvegijoje 2017-04-03 – 2017-04-06

Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę. Radijo reportažas 

Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę" mokymų renginiai (LT, EN, NO)

Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę" partnerių atstovų vizitas Osle, Norvegijoje (LT, EN, NO)

Viešojo sektoriaus darbuotojams virtualūs mokymai kompetencijai kelti

Baigiasi projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006 sėkmingas įgyvendinimas (LT, EN, NO)