Development of Elderly's Digital Skills Through Family Learning / Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima (Nr. 2020-1-LT01-KA204-077965)

UtenosA. ir M. Miškinių viešoji biblioteka pradeda vykdyti Europos Komisijos programos „Erasmus+" 2 pagrindinio veiksmo (KA2) strateginės partnerystės projektą Nr. 2020-1-LT01-KA204-077965 „Development of Elderly's Digital Skills Through Family Learning"/ „Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima". Projekto trukmė – beveik dveji metai. Projektui skirta 82230 EUR dotacija.

Skaityti daugiau...

Projektas „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje“

Keturiose Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bibliotekose pradėti kurti švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrai. Šie centrai papildys ir išplės bibliotekų edukacines veiklas ir taps naujausių technologijų pažinimo vieta. Šeimos skaitmeninių veiklų centrų tinklas kuriamas įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje"/Network-DigiHubs (Nr. LLI-089).

Skaityti daugiau...

Projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“

Projekto tikslas prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą, stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus ir socialinę klasterystę keičiantis gerąją patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos.

Skaityti daugiau...

Mokymasis vyresniame amžiuje – atraskime kelius mokytis bendradarbiaujant

Biblioteka, kartu su Utenos trečiojo amžiaus universitetu ir tarptautiniais partneriais, įgyvendino projektą „Mokymasis vyresniame amžiuje – atraskime kelius mokytis bendradarbiaujant". Jį rėmė NordPlus Adult programa. Skirta parama – 85077 Lt (24660 Eur). Projektas įgyvendintas 2014 - 2015 m. 

Skaityti daugiau...

ES Griundtvig mokymosi partnerysčių projektas „Maistas kūnui, protui ir sielai – sutelkime Europą aplinkui stalą"

Demografinė situacija Europoje nepalanki – jos visuomenė sensta. Vyresnio amžiaus gyventojai sunkiai įveikia amžiaus keliamus iššūkius – finansinius nepriteklius, socialinę, kultūrinę, informacinę atskirtį, saviraiškos ir bendravimo stoką. Dėl to nukenčia jų kūnas ir siela.  „Maistas kūnui, protui ir sielai – sutelkime Europą aplinkui stalą" -  taip vadinasi projektas, kurį rėmė Europos Komisijos Griundtvig mokymosi partnerysčių programa. Projektą biblioteka įgyvendins kartu su partneriais iš 7 Europos šalių: Italijos, UK, Portugalijos, Lenkijos, Vokietijos ir Turkijos. 

Skaityti daugiau...

Tarptautinė poezijos šventė „...ir saulas diementas žėruos..."

2002 metais įvyko pirmoji Tarptautinė poezijos šventė „Sninga žemėn medžių žiedai". 2004 metais nutarta šventę organizuoti kas antri metai birželio mėnesį per Antanines ir ją pavadinti Antano Miškinio eilėraščio žodžiais „...ir saulas diementas žėruos...".

Skaityti daugiau...