Technologijos amžiaus iššūkiams – gyvenkime saugiau

 2014 m. įgyvendintas projektas, kurį rėmė LR kultūros ministerijos Bibliotekų plėtros programa. Skirtas finansavimas – 95000 Lt.
Projekto „Technologijos amžiaus iššūkiams – gyvenkime saugiau" tikslas: išplečiant ir į aukštesnį kokybės lygmenį pakeliant regiono viešųjų bibliotekų vykdomą gyventojų technologinio ir skaitmeninio raštingumo mokymą, suteikti 6 Lietuvos savivaldybių gyventojams naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų amžiaus ir gyvenimo būdo keliamiems iššūkiams spręsti, paskatinti ir motyvuoti aktyviai taikyti technologijas asmeniniame gyvenime taip didinant jo saugumą ir perspektyvas.

Projekto rezultatas:

1. Apmokyta 720 regiono gyventojų.

2. Viešųjų bibliotekų mokymo programos išplėstos 10 naujų temų:

  • „Debesų kompiuterija", „3D grafika. SketchUp projektavimas" bei „Žaidimų programavimas Phyton programavimo kalba" vaikams;
  •  „Biuro programų naudojimas: išmokime dirbti profesionaliai", „Anglų kalbos mokymasis technologijų pagalba" ir „Technologijos komandiniam darbui" suaugusiems;
  • „Informacinių ir komunikacinių technologijų  vystymosi tendencijos: rytdienos technologijos šiandien", „Dėvimos kompiuterinės įrangos pristatymas ir taikymų sveikatos profilaktikai apžvalga" bei „Ritmoskopas" – e.sveikata ir sveikatos profilaktika" senjorams.

3. 150 gyventojų praktiškai išbandė naujai kuriamas technologijas ir turėjo galimybę profilaktiškai pasitikrinti širdies veiklą VU MII sukurta sistema „Ritmoskopas".

4. Sukurtas Lietuvoje novatoriškas viešųjų bibliotekų ir mokslo įstaigų bendradarbiavimo pavyzdys pozicionuojant bibliotekas kaip tarpininkus tarp mokslo institucijų  kuriamų naujų technologinių produktų ir visuomenės, kuriai svarbu ne tik sužinoti apie technologijų naujoves, bet ir praktiškai išbandyti jas gyvenime.