Edukacinė programa „Alfonsas Nyka-Niliūnas– šimtmečio keliu"

2019 metais įgyvendintas projektas edukacinė programa „Alfonsas Nyka-Niliūnas– šimtmečio keliu", dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos prie LR kultūros ministerijos, skirta 5410€. Projekto tikslas skatinti visuomenę pažinti Lietuvos literatūrinio žodžio tradiciją ir jo kūrėjus, ypač kraštiečius bei puoselėti jiems pagarbą, skleisti kūrybinį palikimą, juos atminti.

Skaityti daugiau...

Socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimo projektas bibliotekoje

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos  projektas „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines veiklas"  parengtas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategiją. Projekto tikslas - per kultūrines bei edukacines veiklas, pasitelkiant savanorius, mažinti socialinę atskirtį Utenos miesto  socialinės rizikos vaikams ir jaunimui.  Projekto dalyviai turės galimybę ugdyti  socialinius įgūdžius,  kompetencijas, pažinti naujas technologijas, dalyvauti įvairiose veiklose. Per sociokultūrines veiklas galės atskleisti savo gebėjimus, tinkamai praleisti laisvalaikį, gebės spręsti asmenines problemas, mokysis bendrauti su bendraamžiais ir taip integruosis į visuomenę.

Skaityti daugiau...

Kultūros edukacijos projektas „Biblioteka – kultūros vartai"

2016 metais įgyvendintas dalinai Lietuvos kultūros tarybos prie LR kultūros ministerijos remtas projektas kultūros programa „Biblioteka – kultūros vartai". Skirta 6000€. Projekto renginiai buvo skirti Bibliotekų metams bei A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos – 85-erių metų jubiliejui minėti.

Skaityti daugiau...

Kultūros edukacijos projektas jaunimui ,,Antanas Miškinis - Utenai ir pasauliui"

2015 metais buvo įgyvendintas projektas edukacinė programa, dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos prie LR kultūros ministerijos, skirta 5000€. Projektas skirtas paminėti Lietuvos poeto, gimusio Utenos krašte, Juknėnuose, vertėjo, prozininko, publicisto, modernaus neoromantizmo atstovo, rezistento 110- ųjų gimimo metinių jubiliejų, skatinti pažinti, atminti, saugoti ir skleisti poeto gyvenimo ir kūrybos istoriją.

Skaityti daugiau...

Kultūros edukacijos projektas vaikams ir jaunimui ,,Metų ratu su K. Donelaičiu"

Projektas dalinai finansuotas LR Kultūros ministerijos buvo įgyvendintas 2014 metais, skirta 2461,77€. Projekto tikslas skatinti jaunimą pažinti  lietuvių literatūrą, ja domėtis, per teatrinių improvizacijų, muzikos sintezę ugdyti kūrybiškumą. Projekto vykdymo metu organizuoti K. Donelaičio kūrybos skaitymai, atviros literatūros pamokos, susitikimai su aktoriais, veikė vaikų ir jaunimo  kūrybinės teatro dirbtuvės.

Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas

Bibliotekoje įgyvendinamas projektas  „Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas", kurį remia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai2" ir LR Kultūros ministerija.

Skaityti daugiau...