Susitikimas su An­ta­nu Ter­lec­ku

2015 m. balandžio 22 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų salėje susitikimas su kraštiečiu, žy­miu an­ti­so­vie­ti­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo da­ly­viu, Vy­čio kry­žiaus ir Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­nų ka­va­lie­riumi ir Lais­vės pre­mi­jos lau­rea­tu An­ta­nu Ter­lec­ku.

Naujos knygos „Lie­tu­vo­je iš vė­jo ir šal­čių že­mės su­grį­žus" pristatymas.

Dalyvauja autorius.

Maloniai visus kviečiame!