Pavakarojimas su Rokiškio folkloro ansambliu „Gastauta"

2015 m. balandžio 16 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų salėje Etnografinių regionų metams skirtas Pavakarojimas su Rokiškio folkloro ansambliu „Gastauta" (vadovai  Nida Lungienė ir Giedrius Viduolis)

Maloniai visus kviečiame smagiai praleisti vakarą!

~~~

Prieš 30 metų (1981m.)  folkloro ansamblį įkūrė ir 9 metus jam vadovavo Algirdas Svidinskas. Išvykdamas į Kauną paliko Nidai Lungienei ir Giedriui Viduoliui.

Ansamblyje dalyvauja 25 nariai, kurių amžius nuo 28 iki 58 metų. Repertuare – Rokiškio ir kitų Aukštaitijos rajonų dainos, šokiai, rateliai, sutartinės, instrumentinė muzika. Svarbus dėmesys skiriamas senojo klodo palikimui – sutartinėms, kurias ansambliečiai gieda, šoka, skudučiuoja, pučia ragais, skambina 5-stygėmis kanklėmis. Didelė repertuaro dalis užrašyta pačių ansambliečių etnoekspedicijų (rengtų nuo 1982m.) metu. 1992 m. kolektyvas yra  išleidęs garsajuostę, o 2004 m. – kompaktinį diską „Gastauta". Paruoštos  programos: teatralizuotas koncertas "Atais rudenėlis" (1983 m).; Liaudies kolektyvo "Gastautos" vardo suteikimo (1989m.) bei šios progos 10-mečio paminėjimo (1999 m.); jubiliejinės 5, 10, 15, 20, 25-mečio, "Vėlinių", sutartinių; garsajuostės "Gastauta" (1992 m.) ir CD „Gastauta" (2004m.) išleidimo bei kitos. LRT filmuotasi laidai apie „Gastautą" (1989m.), o  20-mečio proga (2002 m.) LRT laidoje "Etnokultūros ratas" sukurtas filmas "Viena diena su "Gastauta". Ansamblis yra dalyvis įvairių renginių: tarptautinių „Unt tevelia dvara" (1989-1991 m.), Amatų, folkloro ir teatrų „Tevučia pakluonej"(1992-1997  m.) ir rajono Armonikierių (1992-1995) švenčių; etnovakarų – paskaitų (1992-1994 m. ir nuo 2000 m.) bei kalendorinių švenčių – Rasų (1990-1996 m.); Jorės (1985-1992 m.); Užgavėnių (nuo 1990m.), Lietuvos regionų šventės „Kur aisiu aisiu"(2004m.); Lietuvos ir Latvijos Sėlijos šventės „Kur aisiu aisiu"(2005m.) ir kt., organizatorius ir dalyvis. 2005 m. dalyvauja „Keptinio alaus tradicijos gaivinimo" projekte. Kolektyvas dalyvavo respublikinėse šventėse bei  tarptautiniuose folkloro festivaliuose Lietuvoje:"Ant marių krantelio" Rumšiškėse (1984,1986m.); „Skamba skamba kankliai" Vilniuje (1985,1994,1999m.); „Atataria lamzdžiai" Kaune (1986-1988m.); "Ant kalno klevelis" Ukmergėje (1999m.);  "Lingaudala" Kupiškyje (1999, 2001,2005,2007,2009m.);  "Atvažiuoja žolynai" Šiauliuose (2001,2007m.); "Bėg, opele vingurdama" Mosėdyje  (2001 m.); "Parbėg laivelis" Klaipėdoje (2002 m.); "Baltica"  Vilniuje (1988, 1993, 1996, 2008 m.) ir Latvijoje (2003 m.); Pasaulio lietuvių dainų šventėje (1994,1998,2003,2007,2009); "Tek sauluže ant maračių" Nidoje (2002, 2004, 2009, 2011m.) , „Saula riduolėla" Pasvalyje (2006 m.), „Ant marių krantelio" Kintuose (2010m.),  edukacinėje programoje „Sūrio kelias" Rokiškio Krašto muziejuje (nuo 2006 m.), Aukštaitijos dainų šventėse „Aukštaitijos spalvos" (1997-2007 m.), Langinių tapymo plenerų atidarymuose ir vakaronėse Rokiškyje (nuo 2006 m.) Dalyvauta: Kaziuko mugės „Aukštaičių dienos" kultūrinėje programoje Vilniuje (2011m.), Projekte „Zarasai Lietuvos kultūros sostinė" (2008 m.), „Europos dienos šventėje" Rygoje (2010m.), ES projektų šventėse Rokiškyje „Kur aisiu aisiu" (2006-07m.) bei  „Švęskime" Rokiškyje ir Latvijos r., Aknystoje ir Viesytėje ( 2010 m.), Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos Metų renginyje Dobelėje (2010 m.) ir Rokiškyje (2011 m.). Sutartinių giedotojos dalyvavo nepriklausomame tarptautiniame post-folkloro ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalyje Mėnuo Juodaragis Zarasuose (2009m.) ir kartu su grupe PIEVOS (2011m.) bei Sutartinių šventėje (Kupiškyje-2006m., Biržuose (2007m.), Rokiškyje (2008m.), Pasvalyje (2010m., Zarasuose (2011m.). Dalyvauja respublikiniuose bei  tarptautiniuose folkloro festivaliuose užsienio šalyse: Latvijoje (1985, 2003-08 m.); Lenkijoje (1987 ir 2006-7 m.); Baltarusijoje (1991 m.); Ukrainoje (1992 m.);  Vokietijoje (1994-6m.); Anglijoje(1996m); Prancūzijoje (1997 m.); Bulgarijoje (2006 m.), Ispanijoje(2009), Gruzijoje (2011). Ansamblis ne tik atlieka autentišką folklorą, bet ir dalyvauja kultūros centro renginiuose  su liaudies dainų džiaziniu pateikimu. 2006 kovo 12 d. Vilniaus Rotušėje folkloro ansambliui „Gastauta", vadovams Nidai Lungienei ir Egidijui Kundrotui buvo įteikta  LR Kultūros ministerijos, Liaudies kultūros centro ir Dainų švenčių fondo nominacija Geriausiam suaugusiųjų folkloro kolektyvui  ir vadovams  „Aukso paukštė - 2005". 2008 m. Lietuvos liaudies kultūros centras ansambliui suteikė 1 kategoriją, 2014 m. ją pratęsė.