Pašnekesiai su motina...

„Papartynų aitvaras" - tai yra visas gyvenimas, suvertas ant mažos virvutės, galbūt šiuo atveju pririštas prie nenutrūkstančio vilnonio siūlo, nes mano mama amžinai megzdavo ir dalydavo savo mezginius visiems. O pats aitvaras... negaliu pasakyt, kas pavaizduota tame aitvare.

Galbūt tai mano, jūsų, o gal dar kieno nors gyvenimo paveikslas. Taigi aš šiandien ir noriu pristatyti tuos paveikslus..." – pristatė savo eilėraščių knygą „Papartynų aitvaras" poetė Rūta Mikulėnaitė – Jonuškienė.

Vakaras buvo labai nuoširdus ir jautrus. Daug eilėraščių, minčių bei prisiminimų autorė skyrė anapilin išėjusiai motinai. Dukros pagalba mamos mezginiais iliustruota ir pati poezijos knyga.

Šiuose „gyvenimo paveiksluose" buvo matyti poetės dabartinė veikla, darbas Škotijoje, išgyvenimai, sutikti žmonės. Keisdamiesi vienas po kito gražius žodžius, prisiminimus bei linkėjimus bėrė poetės draugai, mokytojas P. Panavas, bendraklasiai, artimieji, Utenos meras A. Katinas teigdamas, kad „poezija neturi lyties: nėra nei moterų nei vyrų poezijos, nors nuolat keliamos tokios diskusijos" bei perskaitė vieną iš jam patikusių eilėraščių.

„Poezija visada yra šalia mūsų: dailėje, muzikoje, gyvenime", - susižavėjęs bičiulės kūryba atviravo kraštietis dailininkas Arvydas Šaltenis.

Vakaro metu poetė kvietė mus džiaugtis ir pajusti poeziją Z. Lukošiūnienės, K. Jakučio – Pagulbio bei Sudeikių vokalinio ansamblio „Sudeikiečių gaida" atliekamuose kūriniuose.

Parengė Dainora Narkūnienė