Tyrimas „Savivaldybių pagrindinių viešųjų bibliotekų reitingas“

2013 metais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  Bibliotekininkystės centras kartu su Lietuvos apskričių viešosiomis bibliotekomis atliko tyrimą „BIX (Bibliotekų indeksas) metodikos tinkamumas vetinant Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklą".

  BIX  (Bibliotekų indeksas) – programa , parengta Vokietijoje taikant lyginamosios analizės metodiką , skirta viešosioms ir akademinėms bibliotekoms. Programos tikslas – naudojant bibliotekų statistinių duomenų analizę ir pateikiant šios analizės rezultataus, skatinti bibliotekų, jų savininkų teises ir pareigas įgyvendinančių institucijų (steigėjų) ir rėmėjų bendradarbiavimą, paslaugų skaidrumą, sudaryti galimybę bibliotekoms įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses.  BIX rezultatai parodo kiekvienos bibliotekos vietą lyginant ją su kitomis bibliotekomis. Viešųjų bibliotekų duomenys vertinami ir gauti rezultatai grupuojami pagal konkrečios bibliotekos aptarnaujamos bendruomenės dydį. Pagal aptarnaujamų gyventojų skaičių bibliotekos suskirstytos į 6 grupes . Papildomai pagal atitinkamą metodiką nustatoma bendroji kiekvienos bibliotekos vieta vertinimo skalėje.  Vertinimui naudojama 18 rodiklių, kurie suskirstyti  į 4 pagrindines grupes (dimensijas). I dimensija   –  Paslaugos (ištekliai) , II dimensija   – Naudojimasis biblioteka,  III  dimensija - Veiksmingumas , IV dimensija –Plėtra .

Bibliotekos paslaugos : buvo vertinama  pagal fondo panaudojimą, interneto seansus, patalpų plotą, profesionalius bibliotekininkus ir renginių skaičių ; ( Utenos A. ir M. Miškinių viešoji  biblioteka-  I vieta);

Naudojimasis biblioteka :  buvo vertinama bibliotekos lankomumas, bendras bibliotekos darbo valandų skaičius lankytojams; ( Utenos A. ir M. Miškinių viešoji   biblioteka -  II vieta);

Veiksmingumas:  buvo vertinama lėšų ir darbo sąnaudų efektyvumas, t.y. išlaidos 1 apsilankymui. ( Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka -  I vieta);

Plėtra:  buvo vertinama fondo atnaujinimas ir mokymams skirtų valandų skaičius ( Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka  - I vieta);

Galutiniame vertinime mūsų biblioteka savo kategorijoje pateko į aukščiausią grupę ir buvo įvertinta maksimaliai – 4 žvaigždėmis. Vertintojai pažymėjo, kad bibliotekos rezultatai yra stabilūs, atskirose kategorijose ji  85 proc. arba 100proc. geresnėse pozicijose nei kitos šios grupės bibliotekos.

Parengta pagal  Dalios Jaskonienės , LNB Bibliotekų vadybos skyriaus vyriaus. metodininkės straipsnį „Savivaldybių pagrindinių viešųjų bibliotekų reitingas", Tarp knygų, 2014 m. kovo mėn. ,psl . 14 – 21.