Seminaras bibliotekų darbuotojams

2014 m. gegužės 2 d. vyko  seminaras Utenos rajono viešųjų bei mokyklų bibliotekų darbuotojams. Seminare  dalyvavo  Kultūros ministro patarėja Dalia Vencevičienė bei   Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė  Julija Mažuolienė.


Kultūros ministro patarėja apžvelgė  naujosios komunikacijos kultūros įstaigose išteklius ir galimybes, demokratinės visuomenės paradoksus – tarp rinkos ir valdžios, visuomenės pasitikėjimą žiniasklaida, viešajai komunikacijai užtikrinti būtinas prielaidas, kaip įvertinti informaciją, apibūdino, kaip suvokiama kultūra, kas yra kultūra, kad kultūra nepripažįstama kaip erdvė socialinei sanglaudai, apie atviro kodo programą kultūros įstaigose  ir kt.

Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė pateikė  rekomendacijas,  koks turėtų būti bibliotekų vaidmuo, kuriant visuomenę be diskriminacijos,  koks bibliotekų potencialas ir galimybės organizuoti paslaugas skirtingoms atskirties grupėms, mažinant socialinę , skaitmeninę atskirtį , apibūdino  socialinės atskirties grupes, stereotipus.