„Jei minime, vadinasi, turime, ką ir dėl ko“

Šie metai, minint Maironio 150 – ąjį gimimo jubiliejų, paskelbti Maironio metais. Visoje Lietuvoje rengiami įvairūs renginiai, koncertai, skaitymai, parodos.

Anot prof. V. Daujotytės, „Jei minime, vadinasi, turime, ką minėti ir dėl ko. Jei atsimename, vadinasi, yra išlikęs <...>. Lieka tikras, esantis, vadinasi, aktualus. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje poeto minėjimo metinėms buvo surengti du renginiai: Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje poeto minėjimo metinėms buvo surengti du renginiai: literatūrinis spektaklis „Maironis. Prikelkim Lietuvą mūsų" bei poetės, prozininkės, mokslininkės, Maironio muziejaus vadovės Aldonos Ruseckaitės romano „Šešėlis J.M.M. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai" pristatymas, kurių metu žiūrovų skaičius patvirtino, jog dainiaus žodis ir šiandien sutraukia tiek žmonių, kad jie vargiai sutelpa salėje.

Literatūrinio spektaklio pradžioje mokytojas Stepas Eitminavičius apžvelgė svarbiausius Maironio kūrybos etapus, jo vaidmenį lietuvių literatūroje, apskritai kultūriniame pasaulėvaizdyje. O žodžio ir balso, muzikos, eilėraščio ir dainos, giesmės jungtis perteikė eiles skaitę aktoriai: kraštietė Regina Paliukaitytė, Lilija Žadeikytė, Agnė Gregorauskaitė, Romualdas Gudas, Romualdas Jarašauskas, Virgilijus Kubilius, muzikavusi Aistė Bružaitė ir Antanas Jonušas. Spektaklio idėjos autorė Alvyda Čepaitytė – Sipienė, statydama šią kompoziciją, žiūrovams norėjo parodyti, koks kovotojas buvo Maironis, kaip mylėjo savo tėvynę bei stengėsi pakelti tėvynainių dvasią ir, svarbiausia – prižadinti žmonių pasididžiavimą bočių žeme. Gyvi aktorių balsai atgaivino poeto žodį klausytojų širdyse, nes skaitymams baigiantis visa susirinkusiųjų salė su didžiu pasididžiavimu giedojo „Lietuva brangi". Prof. V. Daujotytės žodžiais tariant, „Tai poetas, sukūręs lietuviams bendrumo, bendrystės, dvasinės globos jutimą, mes kūną."

Maironio kūryba lietuviams puikiai pažįstama nuo mokyklos suolo, kai kurie tekstai tiesiog „įaugę" į sąmonę. O patį kūrėją pristatė naujai ir nauja Aldonos Ruseckaitės knyga „Šešėlis J.M.M. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai." Biografinis romanas, vaizduojantis Maironio gyvenimo paskutinįjį dešimtmetį, atskleidžia ne tik kunigo charakterį, asmenybę, bet ir to meto buitį, bendravimo manieras, istorinį ir kultūrinį kontekstą, poeto bei jo bendražygių mintis ir siekius. Knyga paremta tikrais faktais, poeto rankraščiais, laiškais, įvairiais dokumentais. Pagrindinis knygos herojus – iškilusis poetas Maironis, o pagrindinė intriga – slaptoji Beatričė, kuriai jausmus kunigas kaip įmanydamas gesino net ir  poezijoje. Ši poeto paslaptis, anot autorės, ir buvo pagrindinė romano atsiradimo priežastis: „Keletą kartų iškilnojusi archyvalijas, saugomas muziejuje, suskatau ką nors daugiau sužinoti apie moterį, kuriai poetas prieš aštuonis dešimtmečius rašė laiškus. Traukiant siūlą po siūlo pavyko. Pagalvojau, kad reikėtų sukurti trumpą romaną apie Poetą ir Beatričę, nieko tiksliai neįvardijant...". Aktorė Olita Dautartaitė skaitė romano ištraukas, jai smuiku komponavo Kristina Katavičiūtė. Anot skaičiusių, tai nėra šiaip „skaitalas" – knyga sudėtinga, paini, reikalaujanti žinių bagažo apie aną laikmetį bei ryškiausias to laikmečio asmenybes.

Nepaisant to, kad tik šie metai skirti Maironiui, jis – neblėstančio populiarumo dainius, labiausiai „tėviškasis" lietuvių poetas, pirmojo Lietuvos atgimimo simbolis, įaugęs į žmonių sąmonę.  

Parengė Dainora Narkūnienė