Padėkojimų vakaras Petrui Panavui

Rugsėjo 6 d. vakarą bibliotekos salė buvo pilna žmonių. Visi susirinko į poeto, prozininko ir dramaturgo Petro Panavo šventinį vakarą „Tai aukšta Aukštaitijoj, tai šviesu", skirtą paminėti 85-ąjį gimtadienį. O anot mokytojo Stepo Eitminavičiaus, tai padėkojimų vakaras.

Renginį vedęs mokytojas Stepas Eitminavičius pirmiausiai jubiliatui pradėjo dėkoti už poeziją, už prozą, už dramą, už sakmę, už poeziją vaikams, už humorą, už šaržus ir už šį vakarą. Autorių sveikino mero patarėjas Gintautas Petravičius, iš Ignalinos kilęs ir vienoje klasėje su jubiliatu mokęsis Česlovas Juršėnas, leidyklos-spaustuvės „Utenos Indra" steigėjas Antanas Kibickas, bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė, dėkojo  literatų klubo „Verdenė" vadovė Regina Stakėnienė, pasak S. Eitminavičiaus taip pat padėkoti rikiavosi ir mokiniai, kolegos, draugai, pažįstami ir, žinoma, gerbėjai.

Vakaro metu buvo pristatyta ir naujausia P.Panavo knyga – sakmė „Trys broliai juodvarniais lakstantys", kurią autorius skiria Valstybės atkūrimo šimtmečiui. „Tai gražus atsigręžimas į uteniškių Miškinių gyvenimo labirintus. Tai meninis dokumentas ne tik apie Utenos kratą, bet ir visą Lietuvą, atskleidžiantis priežasčių bei pasekmių derinį, menininko tragizmą, brolių bičiulystę", – rašo anotacijoje Stepas Eitminavičius. O pats autorius teigia, jog labai seniai norėjosi parašyti knygą, būtent sakmę, apie tris brolius Miškinius: „Brolių Motiejaus, Vinco ir Antano likimai tarytum apibendrina mūsų inteligentijos, kilusios iš kaimo, o taip ir visos tautos kančias, viltis, kovas, kelius ir kryželius. Lyg ir atsidėkojau Miškiniui už jo palankumą",- sakė  apie sakmę pats autorius.

Vis dar humoro nestokojantis Lietuvos rašytojų sąjungos narys, A. Miškinio ir V.Šlaito literatūrinių premijų laurėtas Petras Panavas, padeklamavęs keletą eilučių poezijos, ir jis dėkojo svečiams ir gerbėjams bei prižadėjo: „dar bandysiu gyventi".

Parengė Dainora Narkūnienė