Technologijos amžiaus iššūkiams - gyvenkime saugiau

 Šį rudenį biblioteka įgyvendino naują gyventojų mokymo projektą „Technologijos amžiaus iššūkiams – gyvenkime saugiau".

Projektą rėmė LR kultūros ministerijos Bibliotekų plėtros programa. Jo tikslas - išplečiant ir į aukštesnį kokybės lygmenį pakeliant regiono viešųjų bibliotekų vykdomą gyventojų technologinio ir skaitmeninio raštingumo mokymą, suteikti 6 Lietuvos savivaldybių gyventojams naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų amžiaus ir gyvenimo būdo keliamiems iššūkiams spręsti, paskatinti ir motyvuoti aktyviai taikyti technologijas asmeniniame gyvenime taip didinant jo saugumą ir perspektyvas.

Pagal projekte pateiktą mokymo programą apmokyta 840 Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Visagino ir Zarasų savivaldybių gyventojų, susiduriančių su atitinkamam amžiui ir gyvenimo būdui būdingais iššūkiais: menkomis savirealizacijos galimybėmis paauglystėje, nepakankamu konkurencingumu darbo rinkoje jaunystėje, padidinta rizika susirgti ir anksti prarasti darbingumą vyresniame amžiuje. Suteikta šiems gyventojams aktualių žinių bei įgūdžių.

Projekto partneriai – Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos institutas bei VšĮ „Informacinių technologijų mokymo centras".

Mokslininkai ir profesionalūs dėstytojai iš partnerių institucijų Utenos regiono gyventojams vedė mokomuosius teorinius ir praktinius užsiėmimus šiomis temomis:

Vaikams ir paaugliams: Debesų kompiuterija; Žaidimų programavimas Kodu; 3D grafika, SketchUp projektavimas.

Geresnių karjeros galimybių ieškančiam jaunimui bei suaugusiems: Biuro programų naudojimas: išmokime dirbti profesionaliai; Anglų kalbos mokymasis technologijų pagalba; Technologijos komandiniam darbui.

Vyresnio amžiaus žmonėms: Informacinių ir komunikacinių technologijų vystymosi tendencijos: rytdienos technologijos šiandien; Dėvimos kompiuterinės įrangos pristatymas ir taikymų sveikatos profilaktikai apžvalga; VU Matematikos ir informatikos instituto sukurta sistema „Ritmoskopas" – e.sveikata ir sveikatos profilaktika.