Renginiai poetui Maironiui atminti

Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje poeto Maironio 150-osioms gimimo metinėms pažymėti vyko daug įsimintinų renginių.

Literatūrinis spektaklis „Maironis. Prikelkim Lietuvą mūsų". Literatūrinio spektaklio pradžioje mokytojas Stepas Eitminavičius apžvelgė svarbiausius Maironio kūrybos etapus, jo vaidmenį lietuvių literatūroje, apskritai kultūriniame pasaulėvaizdyje. Maironio poeziją skaitė aktoriai: kraštietė Regina Paliukaitytė, Lilija Žadeikytė, Agnė Gregorauskaitė, Romualdas Gudas, Romualdas Jarašauskas, Virgilijus Kubilius. Muzikavo Aistė Bružaitė ir Antanas Jonušas.  Spektaklio idėjos autorė Alvyda Čepaitytė – Sipienė, statydama šią kompoziciją, žiūrovams norėjo parodyti, koks kovotojas buvo Maironis, kaip mylėjo savo tėvynę bei stengėsi pakelti tėvynainių dvasią ir, svarbiausia – prižadinti žmonių pasididžiavimą bočių žeme. Gyvi aktorių balsai atgaivino poeto žodį klausytojų širdyse. Skaitymams baigiantis, visi susirinkusieji su pasididžiavimu giedojo „Lietuva brangi".

Atminties vakare „Sigitas Geda: Maironio kūryba - lietuvio šventraštis", dalyvavo profesorė Viktorija Daujotytė ir aktorius Andrius Bialobžeskis. Vakaro tema – S. Geda ir Maironis. Kuo svarbūs jie vienas kitam, kas juos vienija? Kas vyko dvasiniame Sigito Gedos kūrybos lauke, jo sieloje, kad Maironis taptų kūrybos savastimi? Profesorė Viktorija Daujotytė atskleidė atsakymus į šiuos (ir ne tik į šiuos) klausimus. Tą pačią Maironio bei Sigito Gedos tapatumo temą vakaro metu tęsė  ir aktorius A. Bialobžeskis skaitydamas jų eiles.

Poetė, prozininkė, mokslininkė, Maironio muziejaus vadovė Aldona Ruseckaitė pristatė naują savo romaną „Šešėlis J.M.M. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai." Biografinis romanas, vaizduojantis Maironio gyvenimo paskutinįjį dešimtmetį, atskleidžia ne tik kunigo charakterį, asmenybę, bet ir to meto buitį, bendravimo manieras, istorinį ir kultūrinį kontekstą, poeto bei jo bendražygių mintis ir siekius. Knyga paremta tikrais faktais, poeto rankraščiais, laiškais, įvairiais dokumentais. Pagrindinis knygos herojus – iškilusis poetas Maironis, o pagrindinė intriga – slaptoji Beatričė, kuriai jausmus kunigas kaip įmanydamas gesino net ir  poezijoje. Ši poeto paslaptis, anot autorės, ir buvo pagrindinė romano atsiradimo priežastis: „Keletą kartų iškilnojusi archyvalijas, saugomas muziejuje, suskatau ką nors daugiau sužinoti apie moterį, kuriai poetas prieš aštuonis dešimtmečius rašė laiškus. Traukiant siūlą po siūlo pavyko. Pagalvojau, kad reikėtų sukurti trumpą romaną apie Poetą ir Beatričę, nieko tiksliai neįvardijant...". Aktorė Olita Dautartaitė skaitė romano ištraukas, jai smuiku akomponavo Kristina Katavičiūtė.

Stalo teatras pristatė premjerą – muzikinį spektaklį jaunimui „Maironio gatvė". Spektaklio režisierė Saulė Degutytė pamėgino parodyti  Maironį – šiuolaikinį, aktualų, nesenstantį. Tai aktorių Sauliaus Čėplos ir Valdo Narkevičiaus kūrybinis bandymas pristatyti Žmogų – Maironį, su visomis jo žmogiškomis nuotaikomis, svajonėmis ir aistromis. Spektaklyje visų gerai žinomi Maironio kūriniai  suskambėjo netikėtais tonais. Šiuolaikiniai žiūrovai buvo nustebinti ir išbudinti Maironio eilių aktualumu.