Poetas iš Nemeikščių – Alfonsas Nyka-Niliūnas

2019 04 04

Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje įvyko mokslo ir atminties vakaras „Iš spindinčios žemės išaugęs", skirtas poeto ir vienos svarbiausių XX amžiaus lietuvių literatūros figūrų, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Alfonso Nykos-Niliūno šimtosioms gimimo metinėms paminėti.

Renginyje mintimis dalijosi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai dr. Giedrė Šmitienė,  dr. Manfredas Žvirgždas, kraštotyrininkas Antanas Gasperaitis.

A. Nyka-Niliūnas, kurio tikroji pavardė Čipkus, vaikystę praleido Nemeikščių kaime, šalia Utenos. Dr. M. Žvirgždas renginyje susirinkusius klausytojus supažindino su neįprastu poeto pseudonimu, kurio pirmasis pasirinkto vardo dėmuo  –  Nyka – reiškia ištuštėjimą, išnykimą, antrasis – Niliūnas – kildintas iš „nieko". A. Nyka-Niliūnas literatūros tyrinėtojų priskiriamas prie žemininkų kartos poetų. „Jo poeziją galima skaityti nuosekliai kaip dienoraštį, o dienoraščio fragmentus – kaip poetiniais ornamentais išpuoštą kasdienybės mozaiką", - kalbėjo M. Žvirgždas.

Į poeto kūrybą įsigilinusios dr. G. Šmitienės pasakojime atsispindėjo Utenos ypatingumas Nykai-Niliūnui. Mokslininkė pasiremdama ir poezija, ir išleistais poeto dienoraščiais, pasakojo, kaip norėdamas pasiekti miestą vaikas pėsčiomis įveikdavo apie keturis kilometrus, dėdavosi į širdį viską, ką pamatydavo,  tyrinėdavo miestą, kupiną kvapų, susipažindavo su įdomiais personažais. Po daugelio metų, jau gyvendamas Amerikoje nuo Lietuvos fiziškai atitolo, tačiau dvasine prasme jautėsi tarsi čia tebegyventų. „Vaikščiodamas Baltimorės gatvėse jis vaikščiodavo Utenos gatvėse. Dienoraščiuose jis įkrisdavo į prisiminimus be jokio perspėjimo. Visą Ameriką patyrė per Utenos kraštovaizdžio suvokimą", – pasakojo A. Nykos-Niliūno kūrybos tyrinėtoja G. Šmitienė.

Kraštotyrininkas A. Gasperaitis pasidalino prisiminimais apie gimtuosius poeto Nemeikščius, atskleidė nežinomų faktų iš biografijos. Utenoje Nyka-Niliūnas baigė tik pradinę mokyklą, gimnazijoje nesimokė. Tačiau būdamas gabus – lavinosi nelankydamas gimnazijos ir iš viso jos kurso egzaminus laikė eksternu.

Vakaro metu skambėjo aktorės Julijos Šatkauskaitės skaitoma poeto kūryba.