Vytauto Indrašiaus knygos apie 1863 metų sukilimo tremtinius pristatymas

2016 09 15

Nors nuo XIX amžiaus viduryje vykusio sukilimo mus skiria daugiau kaip pusantro šimto metų šių   įvykių atmintis dar gyva. Tai įrodė Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vykęs rašytojo, kraštotyrininko Vytauto Indrašiaus naujos knygos „Išginti į užmarštį"" pristatymas.

Knygos autorius pažymėjo, kad ši dokumentinių apybraižų knyga skirta prisiminti mūsų tautiečius iš Užpalių ir Dusetų valsčių, kurie po 1863 metų sukilimo numalšinimo buvo ištremti į Saratovo sritį Rusijoje, kur kūrėsi Čiornaja Padinos ir Talovkos gyvenvietėse. Apie jų vaikų sugrįžimą į Lietuvą 1922 metais. Rengiant knygą autoriui daug padėjo tremtinių palikuonys ir artimieji, kurie siuntė turimų dokumentų kopijas, retas istorines nuotraukas, kad leidinys būtų kuo tikslesnis ir išsamesnis.

Knygos pristatyme dalyvavo ir 1863 m. sukilimo tremtinių ainis Stasys Badaras. Jo seneliai buvo išvežti iš Trakų apskrities, bet tremties metus leido kartu su išvežtais mūsų žemiečiais. Jis septynis kartus lankėsi tose vietovėse, žino ne tik jų praeitį, bet ir dabartį. Jo pasakojimą iliustravo nuotraukos, liudijančios ištvermingų, darbščių ir patriotiškų lietuvių naudai. Net apgyvendinti beveik tuščioje vietoje tremtiniai susirentė namus, įkūrė mokyklas, pasistatė bažnyčią.

Renginį vedė ir knygos ištraukas skaitė Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kultūrinių renginių organizatorė Birutė Minutkienė.