2019 sausis – kovas. Knygų apžvalga

Dovanojantis gerumą : [prisiminimai apie gydytoją Algimantą Bartkevičių] / sudarytojas Kazimieras Preikša. - Utena : Utenos Indra, 2018. – 79  p.

Atsiminimų knyga apie medicinos mokslų daktarą, Lietuvos nusipelniusį gydytoją Algimantą Bartkevičių. Knygoje atskleisti įvairūs Algimanto Bartkevičiaus gyvenimo fragmentai, noras gyventi prasmingai, galvojimas apie kitus.

Atminties versmė : Utenos literatų klubo „Verdenė" nuotraukų albumas / sudarytoja Regina Stakėnienė. - Utena : Utenos Indra, 2018. - 95 p.

Literatų klubas „Verdenė" išleido nuotraukų albumą „Atminties versmė". Jis skirtas klubo 35-mečiui pažymėti. Nuotraukose atsispindi klubo veikla: diskusijos, sukakčių minėjimai, knygų aptarimai, susitikimai su kitų rajonų literatais, kūrybos almanachų bei autorinių knygų leidyba. Albumą išleido leidyklos-spaustuvės „Utenos Indra" savininkai Žaneta ir Antanas Kibickai.

        

Žilėnas, Antanas. Parubežys ir parubežiniai. - Vilnius : [A. Žilėnas], 2018. - 2 d.

Knygos „Parubežys ir parubežiniai" pirmoje dalyje autorius pateikia lietuvių kovų su Lietuvos priešais epizodus, sienos su SSSR ir Latvija nustatymo istorines aplinkybes. Daugiausia dėmesio skyrė demarkacinės bei administracinės linijos apsaugos organizavimui Lenkijos užgrobtose teritorijose, pirmosios Lietuvos Respublikos Utenos baro pasienio policijos veiklai iki 1940 m. vidurio.

Knygos antroje dalyje autorius surinko duomenis apie Pasienio policininkus kraštiečius, kurie saugojo sieną ne tik Utenos apskrities pademarklinyje, bet ir kituose Lietuvos pasienio baruose.