Utenos kraštas spaudoje, 2019 birželio 21 – 24

Kaziela, Vytautas

Nemeikščių vynuogynuose / Vytautas Kazela ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 22, p. 1-2.
Apie Utenos rajone, Nemeikščiuose gyvenantį vynuogių augintoją Aidą Streižį.

Šnurova, Genovaitė

Nuo vienatvės išsigelbėti nepavyko : [gyvenimiška istorija] / Genovaitė Šnurova // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 22, p. 3.


Inicijuojamas bendradarbiavimo sutarties su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija pasirašymas / Utenos rajono savivaldybės administracija. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 22, p. 2.
Utenos rajono savivaldybės administracijoje lankėsi ir su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu susitiko Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos atstovai: kanclerio pavaduotojas administravimui prof. habil. dr. Algirdas Raslanas, Profesinio tobulinimo instituto vadovė prof. habil. dr. Giedrė Kvieskienė, dėstytoja dr. Giedrė Misiūnienė. Susitikime buvo aptarti klausimai, susiję su galimomis bendradarbiavimo veiklomis, galimybėmis organizuoti perkvalifikavimo studijas ir vykdyti profesinių kompetencijų tobulinimą.

Kaziela, Vytautas

Devintasis tarptautinis poezijos festivalis „Aukštaitijos literatūrinė vasara" : gyvenimas kupinas neparašytų eilėraščių / Vytautas Kazela ; Vytauto Kazelos nuotr.. - Iliustr. // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 22, p. 9-10.
Užpaliuose, Utenoje ir Juknėnuose vyko devintoji tarptautinė poezijos šventė „Aukštaitijos literatūrinė vasara". Baigiamajame renginyje paskelbtas septynioliktasis Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatas. Juo tapo poetas Rimvydas Stankevičius už eilėraščių knygą „Šermuonėlių mantija".

Stankevičius, Rimvydas

Atilsis : [eilėraštis] / Rimvydas Stankevičius // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 22, p. 10.

Meshveliani, Soso

Badas : [eilėraštis] / Soso Meshveliani ; iš gruzinų kalbos į rusų vertė Nana Davidze ; iš rusų į lietuvių vertė Regina Katinaitė-Lumpickienė // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 22, p. 10.

Rancane, Anna

Rudeniais moterys sueina medžiuosna... / Anna Rancane ; iš latgalių kalbos vertė Vladas Braziūnas // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 22, p. 10.

Brūvere, Indra

Šiurkštus siūlas dryksta... : [eilėraštis] / Indra Brūvere ; iš latvių kalbos vertė Vladas Brasiūnas // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 22, p. 10.

Duszka, Maria

Savo spintoje pakabinau tavo švarką... : [eilėraštis] / Maria Duszka ; iš lenkų kalbos vertė Birutė Jonuškaitė // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 22, p. 10.

Kelekhidze, Nana

Nieko kito nesugalvojau... : [eilėraštis] / Nana Kelekhidze ; Nana Davidze ; Regina Katinaitė-Lumpickienė // Utenis. - ISSN 1392-396X. - 2019, birž. 22, p. 10.

Narčienė, Lina

Joninių varduvininkams šventės laukimą užgožia žemiški rūpesčiai / Lina Narčienė ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 22, p. 3.
Apie tai, kaip Utenos socialinės globos namuose gyvenantys Janina Jakubkienė ir Jonas Adukauskas švenčia savo vardadienį.

Liaudies instrumentų ansamblio kreipimasis į valdžią / „Utenos dienos" inf. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 22, p. 3, 5.
Utenos kultūros centro liaudies instrumentų ansamblio kolektyvo nariai kreipėsi į rajono vadovus ir Utenos rajono savivaldybės tarybos narius dėl Utenos kultūros centro direktoriaus Eriko Druskino veiklos įvertinimo ir liaudies instrumentų ansamblio išsaugojimo Utenoje.

Karjera „Utenos trikotaže": galimybės kurti pasaulines inovacija ir visam gyvenimui išliekantis amatas / „Utenos trikotažo" inf. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 22, p. 4.

Mažliokienė, Danutė

Dainininke svajojusi tapti chorvedė diriguoja bibliotekai : [pokalbis su A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Leliūnų padalinio bibliotekininke Danute Mažliokiene] / [kalbėjosi] Jurgita Ulkienė ; Jurgitos Ulkienės nuotr.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 22, p. 7.

Kovai - gamtos dalis. Neįrašykime jų į Raudonąją knygą / Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 22, p. 6.
Apie kovų populiacijos reguliavimą Utenos mieste esančiame Dauniškio parke.

Utenos krepšinio fanai be pamėgtos aikštelės neliks / Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 22, p. 6.
Apie Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos stadiono krepšinio aikštelės rekonstrukcijos darbus.

Šiukšlintojai neišsisuks - gresia baudos / Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.. - Iliustr. // Utenos diena. - ISSN 1648 - 0562. - 2019, birž. 22, p. 6.
UAB „Utenos komunalininkas" skaičiuoja žalą už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus. Pažeidėjams tenka mokėti baudas.

Eitminavičius, Stepas

Pas mokytoją Joną Joninių išvakarėse / Stepas Eitminavičius. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 22, p. 1, 3.
Apie buvusį  Utenos Aukštakalnio progimnazijos  geografijos mokytoją Joną Jarmalavičių ir jo šeimą.

Čepėnienė, Daiva

Restoranas, kur nėra krištolo šviestuvų, o maisto gaminimo procesas prilyginamas kūrybai / Daiva Čepėnienė ; autorės nuotraukos. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 22, p. 1, 5-6.
Apie Anykščių rajone, Girelės kaime Jurgitos Minderytės-Motiekaitės ir Arūno Motiekaičio šeimos įkurtą restoraną „Kacės virtuvėlė".

Inicijuojamas bendradarbiavimo sutarties su Vytauto Didžiojo universtiteto Švietimo akademija pasirašymas / Utenos rajono savivaldybės administracija. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 22, p. 4.
Utenos rajono savivaldybės administracijoje lankėsi ir su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu susitiko Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos atstovai: kanclerio pavaduotojas administravimui prof. habil. dr. Algirdas Raslanas, Profesinio tobulinimo instituto vadovė prof. habil. dr. Giedrė Kvieskienė, dėstytoja dr. Giedrė Misiūnienė. Susitikime buvo aptarti klausimai, susiję su galimomis bendradarbiavimo veiklomis, galimybėmis organizuoti perkvalifikavimo studijas ir vykdyti profesinių kompetencijų tobulinimą.

Stundžia, Mindaugas

Trys klausimai Mindaugui Stundžiai : [pokalbis su uteniškiu poetu, publicistu Mindaugu Stundžia] / kalbino Antanas Kibickas. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 22, p. 12.

Stundžia, Mindaugas

Mano meilė išėjo pas kitą... ; Pravirko širdis lyg našlelė... ; Naktį vilkas prie seno miško... : [eilėraščiai] / Mindaugas Stundžia // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 22, p. 12.

Baranauskų prigimtis atviliojo į Anykščius / A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacija ; T. Kontrimavičiaus nuotrauka. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 22, p. 12.
Anykščiuose svečiavosi, A. Baranausko ir A. Vienuolio Žukausko memorialinio muziejaus ekspozicijas bei kitus turistinius - ir ne vien tik - objektus lankė gausi Sergejaus ir Natalijos Šachovų šeima iš Sergijev Posado miesto Pamaskvėje (Rusija). Lietuvos pilietybę turinti Natalija Šachova yra poeto ir vyskupo Antano Baranausko jauniausiojo brolio Anupro proproanūkė.

Keraitienė, Nijolė

Kuriamas filmas apie Antaną Bielinį / Nijolė Keraitienė. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 22, p. 12.
Didžiasalio (Ignalinos r.)  „Ryto" gimnazijoje lankėsi VšĮ „TV vizijos" kūrybinė grupė, kurianti dokumentinį filmą apie kraštietį, šviesuolį, tautosakos rinkėją Antaną Bielinį.

Meidienė, Ina

Kantrybės žygis aplink Tauragno ežerą / Ina Meidienė. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2019, birž. 22, p. 13.
Apie sveikatingumo žygį aplinkui Tauragno ežerą, kuriam vadovavo Tauragnų (Utenos r.) seniūnas Alvydas Danauskas.