Žymių kraštiečių 2022 metų jubiliejinių sukakčių kalendorius

Sausis

1 – 70 metų, kai 1952 m. Keblonių k. (Anykščių r.) gimė rašytojas Vytautas Račickas. 1969 m. baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą.

7 – 90 metų, kai 1932 m. Šeduikių k. (Utenos r.) gimė filologas, žurnalistas, vertėjas Boleslovas Jauniškis. 1951 m. baigė Utenos 1-ąją berniukų vidurinę mokyklą.

16 – 125 metai, kai 1897 m. Tauragnuose (Utenos r.) gimė aktorius, režisierius Kazys Juršys. Mirė 1967 m. Klaipėdoje.

17 – 90 metų, kai 1932 m. Mockėnų k. (Utenos r.) gimė žurnalistas Vladas Leipus. 1951 m. baigė Utenos 1-ąją berniukų vidurinę mokyklą.

19 – 85 metai, kai 1937 m. Puodžių k. (Utenos r.) gimė chemijos mokslų dr., prof., akademikas Algirdas Povilas Vaškelis. Mirė 2009 m. Vilniuje.

22 – 100 metų, kai 1922 m. Levaniškių k. (Molėtų r.) gimė kunigas, visuomenininkas Petras Adomonis. Nuo 1990 m. Utenos klebonas ir dekanas. Mirė 2001 m.

27 – 75 metai, kai 1947 m. Vyžių k. (Utenos r.) gimė inžinierius, habil. technologijos mokslų dr., prof. Stasys Šinkūnas.

Vasaris

7 – 95 metai, kai 1927 m. Šeimaties k. (Utenos r.) gimė chirurgas, medicinos mokslų dr., prof. Antanas Sviklius. Mokėsi Šeimaties ir Tauragnų pradinėse mokyklose, 1940–1946 m.  – Utenos vidurinėje mokykloje. Mirė 2011 m.

12 – 70 metų, kai 1952 m. gimė tautodailininkas Henrikas Zakarevičius.

60 metų, kai 1962 m. Saldutiškyje (Utenos r.) gimė tautodailininkas, kolekcininkas Eglūnas Židonis.

16 – 95 metai, kai 1927 m. Novasadų k. (Utenos r.) gimė medicinos mokslų magistras Stasys Obcarskas. 1941–1944 m. mokėsi Utenos gimnazijoje.

17 – 80 metų, kai 1942 m. Vilniuje gimė technikos mokslų dr. Algimantas Petras Pradzevičius. 1961 m. baigė Utenos 2-ąją vidurinę  mokyklą.

Kovas

2 – 85 metai, kai 1937 m. Vyžuonose (Utenos r.) gimė dailininkas Jonas Algirdas Indrašius. 1952 m. baigė Vyžuonų septynmetę mokyklą. Dirbo dailininku Utenos įmonėse ir mokyklose.

8 – 125 metai, kai 1897 m. Piktagalio k. (Kėdainių r.) gimė kunigas, dramaturgas Kazimieras Čiplys ( slapyvardis Vijūnas).  Nuo 1939 m. kunigavo Sudeikiuose. Mirė 1950 m. tremtyje Irkutsko srityje.

19 – 90 metų, kai 1932 m. Vaiskūnų k. (Utenos r.) gimė ekonomistas, inžinierius, socialinių mokslų dr. Petras Vaičiūnas.

20 – 90 metų, kai 1932 m. Antandrajos k. (Utenos r.) gimė mokytojas, žurnalistas, 1992–1996 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Kanapeckas. Utenoje baigė vidurinę mokyklą. Mirė 2006 m.

29 – 145 metai, kai 1877 m. Dervelių k. (Pakruojo r.) gimė kunigas, poetas Juozas Šnapštys (Margalis). Kunigavo Tauragnuose (1908–1910), Sudeikiuose. Mirė 1921 m. Sudeikiuose. Palaidotas Sudeikių bažnyčios šventoriuje.

31 – 115 metų, kai 1907 m. Gaidžių k. (Utenos r.) gimė rašytojas, vertėjas Pulgis Andriušis (Fulgencijus Andriusevičius). Utenos ,,Saulės" gimnazijoje baigė penkias klases. Mirė 1970 m. Adelaidėje (Australija).

90 metų, kai 1932 m. Varkujų k. (Anykščių r.) gimė teatrologas, humanitarinių mokslų daktaras Aleksandras Guobys. 1944–1951 m. mokėsi Utenos berniukų gimnazijoje. Mirė 2019 m.

90 metų, kai 1932 m. Kauliniškio k. (Utenos r.) gimė technikos mokslų dr., rašytojas Ričardas Kalytis. Iki 1949 m. mokėsi Utenos gimnazijoje.

Balandis

23 – 75 metai, kai 1947 m. Utenoje gimė radijo inžinierius, technologijos mokslų dr., prof.  Vygaudas Kvedaras. 1965 m. baigė Utenos 1-ąją vidurinę mokyklą.

24 – 120 metų, kai 1902 m. Kryželių k. (Utenos r.) gimė istorikas, pedagogas, žurnalistas Vincentas Liulevičius. 1918–1922 m. lankė Utenos „Saulės" progimnaziją. 1924–1929 m. mokytojavo Užpalių vidurinėje mokykloje. Mirė 1989 m. Čikagoje (JAV).

27 – 125 metai, kai 1897 m. Užpaliuose (Utenos r.) gimė  istorikas, archeologas, pedagogas Balys Tarvydas. 1917 m.  baigė Užpalių pradžios mokyklą. 1923–1924 m. dirbo Užpalių pradžios mokyklos mokytoju. Mirė 1980 m. Šiauliuose.

Gegužė

1 – 125 metai, kai 1897 m. Užpalių vns. (Utenos r.) gimė literatė, dailininkė, sceninių kostiumų apipavidalintoja, tautodailininkė Natalija Bičiūnienė (Namikaitė). Mirė 1976 m.

15 – 90 metų, kai 1932 m. Radeikių k. (Utenos r.) gimė ekonomistė Elžbieta Nijolė Pigagienė (Prūsaitė). 1950 m. baigė Utenos 2-ąją mergaičių vidurinę mokyklą.

20 – 85 metai, kai 1937 m. Svėdasuose (Anykščių r.) gimė aktorius Ferdinandas Jakšys. 1956 m. baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą.

25 – 115 metų, kai 1907 m. Užpaliuose (Utenos r.) gimė visuomenės veikėja Ona Bačkienė (Galvydaitė). Mokėsi Utenos gimnazijoje. Mirė 2003 m. Vilniuje.

30 – 95 metai, kai 1927 m. Utenoje gimė psichologė, socialinių mokslų dr. Marija Garbačiauskienė (Raupėnaitė). 1946 m. baigė Utenos gimnaziją. Mirė 2019 m.

110 metų, kai 1912 m. Utenoje gimė kunigas, poetas, dramaturgas Petras Markevičius. 1924 m. baigė pradžios mokyklą. 1933 m. – gimnaziją. Nuo 1964 metų iki pat mirties  klebonavo Biliakiemyje. Mirė 1987 m. Palaidotas Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje.

Birželis

18 – 95 metai, kai 1927 m. Katlėrių k. (Utenos r.) gimė ekonomistas, socialinių mokslų dr., prof.  Antanas Poviliūnas. 1946 m. baigė Utenos 1-ąją berniukų gimnaziją.

25 – 80 metų, kai 1942 m. Buržilų k. (Molėtų r.) gimė režisierė Alma Eigerdienė (Petrošiūtė). 1963 –1966 m. – Utenos kultūros namų dramos kolektyvo vadovė. 1976–1988 m. dirbo Utenos centrinės bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja. 1983 m. A. Eigerdienė tapo mėgėjų teatro režisiere. Nuo 1989 m. Utenos kultūros rūmų mėgėjų teatro režisierė. Mirė 2020 m.

Liepa

17 – 70 metų, kai 1952 m. Paukšteliškės k. (Zarasų r.) gimė mokytojas ekspertas, rašytojas Stepas Eitminavičius. 1978–1982 m. mokytojavo Utenos 5-joje, 1982–1996 m. Utenos 6-ojoje vidurinėse mokyklose. Nuo 1996 metų – Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojas.

85 metai, kai 1937 m. Toleikių k. (Utenos r.) gimė technikos mokslų dr., prof. Antanas Petras Kavolėlis. Mirė 1987 m.

25 – 110 metų, kai 1912 m. Leliūnuose (Utenos r.) gimė fotografas Vytautas Augustinas. Mirė 1999 m. Vilniuje.

28 – 75 metai, kai 1947 m. Užpaliuose (Utenos r.) gimė inžinierius Aloyzas Tarvydas. 1965 m. baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

Rugpjūtis

1 – 75 metai, kai 1947 m. Vilniuje gimė geografas, hidrologas, habil. fizinių mokslų dr., prof. Kęstutis Kilkus. 1955–1958 m. mokėsi Sėlos (Utenos r.) septynmetėje mokykloje, 1958–1961 m. – Leliūnų vidurinėje mokykloje.

4 – 85 metai, kai 1937 m. Pikčiūnų k. (Utenos r.) gimė matematikas, habilituotas fizinių mokslų dr., prof. Algimantas Bikelis.

9 – 80 metų, kai 1942 m. Šiauliuose gimė politikas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataras, LR valstybės saugumo departamento direktorius Jurgis Jurgelis. Gyveno Utenoje, mokėsi Utenos vidurinėje mokykloje.

20 – 60 metų, kai 1962 m. Daržinių k. (Utenos r.) gimė istorikė, archeologė Daiva Luchtanienė (Misiukaitė). 1980 m. baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą.

160 metų, kai 1862 m. Čižiškių k. (Utenos r.) gimė knygnešys, daraktorius Juozas Baranauskas. Mirė 1928 m.

30 – 135 metai, kai 1887 m. Vyžuonose (Utenos r.) gimė savivaldybės Vyžuonose kūrėjas, tremtinys Dominykas Vyžintas. Mirė 1965 m.

Rugsėjis

6 – 115 metų, kai 1907 m. Ampolio vns. (Utenos r.) gimė dailininkas tapytojas Leonas Katinas. 1922–1927 m.  mokėsi Utenos gimnazijoje. Mirė 1984 m.

22 – 90 metų, kai 1932 m. Stasiūnų k. (Utenos r.) gimė inžinierius mechanikas, technikos mokslų habil. dr., prof., Lietuvos MA narys korespondentas Mykolas Daunys. 1951 m. baigė Saldutiškio vidurinę mokyklą.

24 – 90 metų, kai 1932 m. Linskio k. (Utenos r.) gimė poetas Pranas Raščius. Mirė 1987 m. Vilniuje.

25 – 85 metai, kai 1937 m.  Puodžių k. (Utenos r.) gimė bibliotekininkė, nusipelniusi kultūros darbuotoja Genovaitė Driukienė. Mokėsi Puodžių pradinėje, Utenos 1-ojoje vidurinėje mokyklose. Nuo 1956 metų dirbo rajono bibliotekoje. Nuo 1973 iki 1987 metų – Utenos centrinės bibliotekos direktorė.  Mirė 1996 m.

Spalis

1 – 80 metų, kai 1942 m. Puodžių k. (Utenos r.) gimė inžinierius mechanikas, habil. technologijos mokslų dr.,  prof.  Jonas Bareišis. 1956 m. baigė Biliakiemio septynmetę mokyklą, 1960 m. – Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą.

10 – 135 metai, kai 1887 m. Gaigalių k. (Utenos r.) gimė pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas, Utenos kraštotyros muziejaus įkūrėjas Antanas Namikas. Mokėsi Užpalių pradžios  mokykloje. Mirė 1980 m. Kaune, palaidotas Užpaliuose.

19 – 105 metai, kai 1917 m. gimė ekonomistas, habil. socialinių ir ekonomikos mokslų dr., prof., akademikas, Utenos miesto (1967 m.) ir rajono (1982 m.) Garbės pilietis Kazimieras Meškauskas. Mirė 2011 m.

21 – 140 metų, kai 1882 m. Musteikių k. (Utenos r.) gimė žurnalistas, vertėjas Adolfas Vėgėlė. Mirė 1914 m.

Lapkritis

14 – 100 metų, kai 1922 m. Puodžių k. (Utenos r.) gimė humanitarinių mokslų (filosofija) dr., profesorius emeritas, literatūros istorikas, teatrologas, pedagogas Bronius Vaškelis. 1930–1936 m. mokėsi Užpalių pradžios mokykloje. Mirė 2021 m.

21 – 70 metų, kai 1952 m. Daunorių k. (Utenos r.) gimė kalbininkas, habil. humanitarinių mokslų dr., prof. Bonifacas Stundžia. 1968 m. baigė Šeimaties aštuonmetę mokyklą, 1971 m. – Tauragnų vidurinę mokyklą.

Gruodis

9 – 100 metų, kai 1922 m. Raseiniuose gimė gydytojas, administratorius Gerardas Lazdauskas. Utenos centrinės ligoninės vyr. gydytojas (1961–1986 m.). Raudonojo kryžiaus organizacijos Utenos skyriaus pirmininkas (1961–1986 m.) Mirė 1996 m. Utenoje.

10 – 55 metai, kai 1967 m. gimė tautodailininkė, tapytoja Ramunė Ulevičienė.

22 – 115 metų, kai 1907 m. Žvilbučių k. (Zarasų r.) gimė kunigas, žurnalistas Juozas Prunskis. 1918–1922 m. mokėsi Utenos ,,Saulės" gimnazijoje. Utenos miesto Garbės pilietis (1997 m.) Mirė 2003 m. Paloje, netoli Čikagos ( JAV).

26 – 120 metų, kai 1902 m. Juknėnų k. (Utenos r.) gimė teisėtvarkos darbuotojas Vincas Miškinis. Mirė 1994 m. Vilniuje.