Literatūros vakaras „Žvilgsnis į Donato Čepuko noveles"

Akimirka iš literatūros vakaro.