Bibliotekos darbuotojų darbo užmokestis

Pareigos  2015 m. (Eur) 2016 m. (Eur) 2017 m. (Eur)
Direktorė 1111 1231 1331
Direktorės pavaduotojai 853 717 788
Buhalteriai (su kasininku) 714/623 717/634 704/632
Skyrių vedėjai 817 884 929
Bibliotekininkai su aukštuoju išsilavinimu 607 620 656
Bibliotekininkai su aukštesniuoju išsilavinimu 433 511 544
IT specialistai su aukštuoju išsilavinimu 605 628 680
Darbininkai (su vairuotoju) 306/315 371/387 381/396